Traveling | 旅行中

NUVARANDE SÄSONG

'Traveling | 旅行中' är en skapande produktion som riktar sig till ungdomar och utforskar frågor om identitet, kulturell bakgrund, samhörighet och filosofi i livets resa. Genom en kombination av scenkonstformer, såsom dans och teater, skapas en kraftfull och uppslukande upplevelse som får publiken att reflektera över sina egna resor och upptäckter. 'Traveling' är en unik och berörande föreställning som belyser viktiga ämnen och inspirerar till djupare reflektion.'

Juni 19 - Nuvarande

Traveling | 旅行中


DANS-OCH CIRKUS FÖRESTÄLLNING KOREOGRAF, PROJEKTLEDARE, DANSARE

Trädkramare

Juni - Oktober 2021

'Trädkramare' är en nyskapande produktion och utforskade människorsrlek till naturen, särskilt under Covid-19, genom vertikal dans för allmänheten.

.


Läs mer

En dansande himmel

December 2019 - Nuvarande

'En dansande himmel' är en nyskapande produktion och utforskade mångfalden av ljus, ljud och färger i en tyngdlös miljö med fokus på spädbarn upp till 2 år och funktionsvarierade ungdomar.


Läs mer

Traveling | 旅行中

Juli 2019 - Nuvarande

'Traveling | 旅行中' är en nyskapande produktion och riktade sig till ungdomar och utforskade identitet, kulturell bakgrund, samhörighet och filosofi i livsresan.


Läs mer